Klasa 4

Dziesięć Przykazań Bożych

Bóg dał Narodowi Wybranemu Dziesięć Słów – Dekalog – aby nie zbłądził w wędrówce do Ziemi Obiecanej (Wj 20, 1-3.7-8.12-17). Wszystkie przykazania dane człowiekowi przez Boga będą aktualne do końca świata i streszczają się w przykazaniu Boga i bliźniego: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.” (Mt 2, 37-38)

Oto 10 przykazań Bożych:

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DEKALOG to słowo, które pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „dziesięć słów”.

Sprawdź, czy znasz kolejność przykazań Bożych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane strony internetowe