Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6

Namiot Spotkania (Przybytek Pański)

Namiot Spotkania był przenośną świątynią zbudowaną na pustyni przez Izraelitów ok. 1450 r. p.n.e. po wyzwoleniu z niewoli egipskiej. Przybytek był pierwszą świątynią poświęconą Bogu i pierwszym miejscem przechowywania Arki Przymierza. Służył jako miejsce kultu i składania ofiar w czasie 40 lat pobytu Izraelitów na pustyni podczas wędrówki do ziemi Kanaan.

Arka Przymierza – złota skrzynia bogato zdobiona w której zgodnie z tradycją Naród Wybrany przechowywał laskę Aarona, dzban z manną i dwie kamienne tablice z tekstem Dekalogu, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj, w trakcie wędrówki ludu Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Do Arki mógł zbliżać się tylko arcykapłan.

LINK: https://learningapps.org/view24265391

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane strony internetowe