Konkursy

Matka Boża Łaskawa w historii Polski [od 28 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku]

SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁY SPECJALNE

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-8) oraz szkół specjalnych. W konkursie zostają uwzględnione kategorie wiekowe uczestników.

Klasy 0-3 i szkoły specjalne  / konkurs plastyczny/

 –  Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z obecności Matki Bożej Łaskawej w historii Polski   i wykonuje ilustrację.

Prace należy przesłać do  31 marca 2023 roku  na adres Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.  (liczy się data stempla pocztowego) wraz z wypełnioną i drukowanymi  literami podpisaną metryczką, przyklejoną na tyle pracy. /Załącznik nr 1/ oraz pozostałymi załącznikami.

Terminy realizacji konkursu

Klasy 4-6  /konkurs wiedzy /

Klasy 7-8  /konkurs wiedzy/

Konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony dla poziomów kl.4-6 i 7-8 w dniu  28 marca 2023 roku                       o godz. 12.00 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.

Obowiązują w nim następujące pozycje :

Główna pozycja

  1.  „Matka Boża Łaskawa Historia Cuda, Łaski Świadectwa”. Wyd. RAFAEL.  /Dostępne w sekretariacie Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Warszawie /

Pozycje uzupełniające:  /z dn.29.06.2022r./

Dane teleadresowe do kontaktu z Koordynatorami   Konkursu:

– doradcy metodyczni nauczania religii:  Zofia Zawadzka – tel. 503 846 973,                         

                                                                  Anna Zielińska –  tel. 793 919 018                                                         

REGULAMIN konkursu plastycznego dla klas 0-3 i szkół specjalnych  

– Kryteria oceniania prac konkursowych:

– Zgodność z tematem

– Estetyka wykonania

– Pomysłowość i oryginalność

– Walory artystyczne

– Kompozycja

– Samodzielność wykonania

– Praca ma być podpisana

Technika i format pracy w konkursie plastycznym dla klas 0-3 i szkół specjalnych  

– technika – dowolna,

  • forma płaska
  • format A3

– Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (należy wypełnić czytelnie,

  drukowanymi literamiwszystkie pola) – /załącznik nr 1/

– Każdy uczestnik składa jedną pracę

– Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych

   osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ /Załącznik nr 2/

– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie

– Prace należy przesłać do  31 marca 2023 roku  na adres:

 Konkurs:  Matka Boża Łaskawa w historii Polski

 Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

Kuria Metropolitalna Warszawska ul. Miodowa 17/19.

 (liczy się data stempla pocztowego) wraz z  wypełnioną wyraźnie drukowanymi  literami podpisaną metryczką, przyklejoną na tyle pracy,  z wypełnionymi i podpisanymi  załącznikami nr  1,2,3, 

Uwaga!

Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.

Dane teleadresowe do kontaktu:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Ul. Miodowa 17/19

02 – 246 Warszawa

Dane teleadresowe do kontaktu z Koordynatorami   Konkursu:

– doradca metodyczny nauczania religii:  Zofia Zawadzka – tel. 503 846 973                        

Uwaga!

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgoda na bezpłatną  publikację przysłanej pracy do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

  • Jeżeli praca nie spełnia któregoś   z wyżej wymienionych warunków pracę należy

odrzucić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane strony internetowe