Konkursy

„Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński” – IV Edycja [29 listopada 2022 – etap szkolny]

Organizatorzy:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

doradcy metodyczni nauczania religii

Cele Konkursu:

1.      Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

2.      Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny. 

3.      Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które pozytywnie zapisały się w historii Polski.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

·         Klasy 4 – 6

·         Klasy 7 – 8 

Terminy realizacji konkursu

I etap- szkolny

  • Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 30 września 2022 roku wyłącznie drogą elektroniczną na adres ks.marcinklotz@gmail.com
  • Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 29.11.2022 r.
  • Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zgłoszenia.
  • Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
  • Szkolna komisja konkursowa wyłania 5 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 06.12.2022 r. drogą mailową a oryginał protokołu i zgody rodziców na udział dziecka w konkursie pocztą na adres Wydziału.

II etap – archidiecezjalny

1.      Etap archidiecezjalny odbędzie się 07 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 14 kwietnia 2023 r. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie Archidiecezji Warszawskiej w zakładce dla katechetów.

Wszyscy finaliści wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową, która odbędzie się w Auli wykładowej na Akademii Katolickiej w Warszawie przy ul. Dewajtis 3, dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00.

 Lektura:

w I etapie:

kl. IV – VI

Piotr Kordyasz. Stefek – opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

kl. VII – VIII

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Link : https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego 

w II etapie obowiązują pozycje z I etapu, oraz:

kl. IV – VI

Marek Balon „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Pamiątka beatyfikacji.”, wyd. Rafael

kl. VII – VIII

Instytut Pamięci Narodowej Prymas Stefan Wyszyński. Biografia /Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane strony internetowe