Konkursy

„Święty Jan Paweł II – Papież uczący wszystkich solidarności.” – Konkurs „Santo Subito” [do 18 listopada 2022]

Temat: Święty Jan Paweł II – Papież uczący wszystkich solidarności.

Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. Jana Pawła II i wykonuje ilustrację.

Kategorie wiekowe

  • Klasy 0 – 8

Technika i format pracy:

– technika – dowolna, forma płaska

format A3

– prace indywidualne, samodzielna, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka  (brak wypełnionej prawidłowo DRUKOWANYMI LITERAMI  metryczki będzie dyskwalifikował pracę z II etapu Konkursu)  – załącznik nr 1

– każdy uczestnik składa jedną pracę

– udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

 Kryteria oceniania prac konkursowych:

– zgodność z tematem

– estetyka wykonania

– pomysłowość i oryginalność

– walory artystyczne

– kompozycja

– samodzielność wykonania

Uwaga!

Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.

Terminy realizacji Konkursu:

do 30 września 2022 r. należy przesłać na adres mailowy ks.marcinklotz@gmail.com zgłoszenie Szkoły w której uczniowie wezmą udział w Konkursie.

I etap – szkolny

Trzy najlepsze prace na etapie szkolnym z każdej kategorii wiekowej (kl. 0, I, II, III itd.) należy przekazać do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży pocztą lub poprzez katechetę, do 25 listopada 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym protokołem z przebiegu etapu szkolnego Załącznik nr 3. Komisję Konkursową na tym etapie powołuje dyrektor szkoły.

II etap – diecezjalny

Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie diecezjalnym odbędzie się do 30 grudnia 2022 roku.

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową. Po zakończeniu Gali wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Archidiecezji.

Gala Finałowa odbędzie się w Auli wykładowej na Akademii Katolickiej w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 dnia 27 kwietnia 2023 o godz. 12.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane strony internetowe