Konkursy Uncategorized

XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa” [do 7 października 2022]

Regulamin

Organizatorzy:

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej
 www.centrumedukacyjne.wawa.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi

www.skarga.edu.pl

 Patronat honorowy:

            Kardynał Kazimierz Nycz

            Arcybiskup Metropolita Warszawski

            Aurelia Michałowska

            Mazowiecki Kurator Oświaty 

Cele i motywy Konkursu:

 • uczczenie pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej – św. Jana Pawła II;
 • przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
 • ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
 • zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych czasów i epok;

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy Konkursu – uczniowie szkół podstawowych – podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

– uczniowie z klas 1 – 3;

– uczniowie z klas 4 – 6;

– uczniowie z klas 7 – 8;

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
 • Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają  pierwszy etap, czyli eliminacje do etapu drugiego i wybierają trzech uczestników z każdej kategorii wiekowych (patrz pkt 1).
 • Do biura organizacyjnego należy przesłać drogą e – mailową / konkurs@skarga.edu.pl / zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do Konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów  / druk należy pobrać ze strony internetowej www.skarga.edu pl./
 • Uczniowie przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce religijnej.
 • Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Przebieg Konkursu: 

 1. Konkurs Recytatorski  Poezji Religijnej składać się będzie z trzech etapów:

– eliminacji szkolnych, mających wyłonić do drugiego etapu trzech uczestników z każdej  
  grupy wiekowej ;

– etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale;

– finału, mającego wyłonić zwycięzców.

 • Eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi i finał realizowany będzie przez organizatorów; uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od kategorii wiekowej oraz liczby zgłoszeń;
 • Kryteria oceny:

– dobór i rozumienie tekstu;

– poprawność i ekspresja wypowiedzi;

– umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;

– dykcja oraz opanowanie tekstu.

 • Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:

– występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół podczas kolejnych sesji przesłuchań konkursowych;

– poszczególne sesje trwać będą ok. 60 minut;

– uczestników oceniać będą komisje sędziowskie, powołane przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji jest ostateczna.

5. W II i III etapie uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji  danej grupy / ok. 60 min./.

6. Do finału może zostać zakwalifikowanych:

– kl. 1 – 3 – 40 uczniów

– kl. 4 – 6 – 40 uczniów

– kl. 7 – 8 – 30 uczniów

7. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:

 • do dnia 07.10.2022 r. przeprowadzenie etapu eliminacyjnego i nadesłanie do biura organizacyjnego ( e-mail: konkurs@skarga.edu.pl )  zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu; formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarga.edu.pl
  • przesłuchania uczestników drugiego etapu odbędą się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie w dniu 15.10.2022r.( sobota ) od godz. 9.00 wg szczegółowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.skarga.edu.pl  do dn. 11.10.2022 r.
  • przedstawienie wyników drugiego etapu nastąpi dn. 17.10.2022 r. na stronie internetowej współorganizatora konkursu www.skarga.edu.pl
  • przesłuchania finalistów odbędą się również w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w dniu  21.10.2022 r. (piątek) o godz. 14.30 i 16.00
  • ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi  24.10.2022 r.  na stronie internetowej www.skarga.edu.pl


Dwudziesty Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej  zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich-Plac Bankowy 3).

Nagrody: 

– dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;

– dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;

– dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;

– uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;

– wszystkim finalistom oraz  szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

   Uwaga !      

1. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy proszą uczestników i osoby odpowiedzialne o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane strony internetowe